Onze school

Onze missie & visie

Lees meer

Eigenaarschap

Lees meer

Schoolgids

Lees meer

Hierom kies je voor de Schakel

hier gebeurt het

Leren leren

Wij geven onze leerlingen alles wat nodig is voor een leven lang leren door het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van concentratie, geheugen, onderzoek, abstract denken, nieuwsgierigheid en probleemoplossing.

Leren doen

Onze leerkrachten besteden niet alleen aandacht aan de vaardigheden van de leerlingen, maar ook aan hun persoonlijke kennis, ervaring en talenten als initiatief, tijdmanagement, communicatie, teamwerk en leiderschap.

Leren samenleven

Wij maken onze leerlingen bewust van de overeenkomsten en het afhankelijk zijn van elkaar, over en weer, van mensen, Wij leren hen om begrip bij te krijgen voor anderen, door zaken vanuit hun standpunt te bekijken.

Leren zijn

Wij geloven dat ieder mens is geschapen naar het beeld van God. De kern van dit beeld is dat een mens zoekt naar relaties is en leeft van liefde. Ons onderwijs moet een bijdrage leveren aan de totale ontwikkeling van hoofd, hart en handen.

Ieder kind is van waarde

in liefdevolle relaties tot de ander

Welkom bij Christelijke basisschool de Schakel in Harderwijk. Een fijne basisschool in Harderwijk ‘Stadsdennen’.

We werken er als school hard aan om goed basisonderwijs te verzorgen voor uw kinderen.  En bij ‘goed onderwijs’ denken wij aan het leggen van een stevig fundament, waarop de kinderen voort kunnen bouwen aan hun verdere ontwikkeling en groei naar volwassenheid.

Fijn dat u onze website bezoekt. Als u op zoek bent naar een school voor uw kind, hopen we u een beeld te geven hoe het onderwijs binnen onze school er uitziet. We hopen dat die u bevalt. Beschouw een bezoek aan onze website daarom ook als een uitnodiging om eens te komen kijken. U bent van harte welkom!

Neem een kijkje in onze school. We zijn samen verantwoordelijk voor een fijne groep.

Sinds dit schooljaar hebben wij een groen schoolplein.

Wij geven elk kind de aandacht die het nodig heeft.

Wie leest, vergroot de horizon. We hebben op beide locaties een schoolbieb.

We zijn een gezonde school.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken