CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Contact » Aanmelden

Uw kind aanmelden

Wanneer kan ik mijn  kind opgeven?

Om een planning te maken voor een groepsindeling is het voor ons plezierig dat de leerlingen al vroeg worden opgegeven. Meestal worden de kinderen als ze 3 jaar geworden zijn, opgegeven voor de basisschool.

Hoe kan ik mijn kind opgeven?

Het maken van een bewuste keus voor een geschikte basisschool is niet altijd gemakkelijk. Goede voorlichting is hierbij onmisbaar. Informatie over de Schakel is op verschillende manieren te krijgen:

Bellen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek van ongeveer een uur (overdag) of/ en mailen met een specifieke vraag aan de directeur: ruudvogel@stichtingvco.nl

U kunt dan daarna nog eens een kijkje nemen op onze locatie aan de Vondellaan om alles in de praktijk te kunnen ervaren.

Bestaat er een wachtlijst?

Nee, geen enkele school van de VCO kent een wachtlijst.

Is een aanmelding gelijk aan de inschrijving?

Nee, met een aanmelding is uw kind nog niet ingeschreven op de Schakel.
Als u besluit om uw kind aan te melden voor de Schakel, volgt de aanmeldprocedure:

Aanmeldprocedure stap 1: Aanmeldformulier deel 1

U vult het Aanmeldformulier deel 1 in, dat u bij het kennismakingsgesprek ontvangen heeft, en levert dit in op school. Onze administrateur verwerkt de aanmelding in onze leerlingadministratie en u ontvangt in een mail een ontvangstbevestiging.

Aanmeldprocedure stap 2: Aanmeldformulier deel 2

Als uw kind 3 jaar en 9 maanden is, neemt de intern begeleider contact met u op en ontvangt u deel 2 van het Aanmeldformulier. Wij kunnen ons met uw informatie over de recente ontwikkeling van uw kind optimaal voorbereiden op de komst van uw kind.

Aanmeldprocedure stap 3: Wendagen

Wij bieden de mogelijkheid tot 5 wenochtenden. U krijgt van de leerkracht een uitnodiging voor deze wenochtenden.

Aanmeldprocedure stap 4: Naar school

Zodra uw kind 4 jaar is mag hij/ zij naar school. De maanden november en december zijn voor de kinderen intensieve maanden. De feestdagen brengen bij onze jongste leerlingen altijd veel spanning met zich mee. Om die reden zullen tijdens de genoemde maanden geen nieuwe leerlingen instromen. Kinderen die in de maanden november of december 4 jaar worden, zijn per 1 januari van harte welkom.
Ook tijdens de laatste 2 maanden van het schooljaar is het voor deze jongste kinderen niet verstandig om naar school te gaan. Deze kinderen hebben nl. slechts korte tijd de mogelijkheid om te wennen aan de basisschool, de klas en de juf. Na de zomervakantie moeten deze leerlingen wéér wennen. Mocht bovenstaande problemen opleveren dan horen we dit graag en kijken we naar een goede oplossing.

Aanmeldprocedure stap 5: De 6 weken procedure

Als uw kind start op de Schakel start de 6 weken procedure: de leerkracht vormt zich in de eerste 6 schoolweken een beeld van uw kind door het spel en de leerbaarheid te observeren. In samenspraak met de intern begeleider en de directeur wordt gekeken of de Schakel een goede school is voor uw kind. De uitkomst kan zijn:

1 School oordeelt dat zij voldoende toegerust is om goed onderwijs te bieden aan uw kind. Zie verder stap 6.

2 School oordeelt dat zij mogelijk voldoende toegerust is om goed onderwijs te bieden aan uw kind, maar als u als ouders/ verzorgers akkoord gaat met de Verlengde Onderinstroom krijgt uw kind een periode van 3 jaar waarin gekeken wordt of regulier onderwijs tóch haalbaar is. Zie verder stap 6.

3 School oordeelt dat zij onvoldoende toegerust is om goed onderwijs te bieden aan uw kind. De school helpt u desgewenst zoeken naar een school die past bij de onderwijsbehoefte van uw kind. De aanmeldprocedure stopt hier.

Aanmeldprocedure stap 6: De aanmelding wordt omgezet in een inschrijving

De intern begeleider neemt kort na de 6 eerste schoolweken contact met u op om u te vragen of u de aanmelding wilt omzetten in een inschrijving van uw kind. 

Informatie

Wilt u graag meer weten over CBS de Schakel? We nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen bij ons op school. Kom eens langs om de sfeer te proeven en om informatie te ontvangen over het onderwijs op de Schakel. Uw peuter mag gerust meekomen.