CBS de Schakel
U bevindt zich hier: de Schakel » Algemeen

Over de Schakel

Geschiedenis
De naam 'de Schakel' geeft al iets aan van de voorgeschiedenis van onze school. Aanvankelijk waren er in de wijk 'Stadsdennen' drie scholen van onze vereniging: De Goede Herderschool, de Prins Bernhardschool en De Morgenster. Deze scholen zijn in 2003 samengevoegd tot één school. De school is op het moment op twee locaties gehuisvest. De groepen 1 t/m 3 zitten in de hoofdlocatie aan de Vondellaan en de groepen 4 t/m 8 zijn gehuisvest aan de Busken Huetlaan.

Uit een aantal 'schakels' is dus onze school ontstaan. Tevens willen we aangeven dat we als ouders, kinderen en leerkrachten 'aanééngeschakeld' mogen functioneren in de opvoeding van de kinderen. Ook willen we graag een 'schakel' zijn voor de kinderen in hun groei naar volwassenheid en hun plek in de maatschappij. Samen mogen wij, met elkaar, 'schakels' zijn die met elkaar een hele sterke ketting kunnen vormen. De naam 'de Schakel' wijst ook naar de Here God, de belangrijkste 'Schakel' van onze school. Als kleine 'schakeltjes' mogen wij, met elkaar, verbonden zijn aan Hem.

In onze schoolgids vindt u ook terug dat wij een aantal speerpunten hebben. voorop staat dat wij HART voor onze kinderen en ouders  én onze school hebben. Dat houdt in dat we aandacht hebben voor elke leerling, op elk niveau. Maar ook dat we een open oog en oor voor ouders hebben en dat we als school altijd in ontwikkeling willen zijn.

Een aantal speerpunten die hiermee samenhangt is:

- uitstekende inspectiebeoordeling.

- plusklassen voor talentontwikkeling voor  kinderen;

- aansluiten bij de nieuwste (ICT) ontwikkelingen;

- brede schoolactiviteiten na school voor alle leerlingen;

- de meest up-to-date methodes om de leerlingen zo goed mogelijk les te geven;

- extra zorgmogelijkheden voor leerlingen die daar behoefte aan hebben;

Uitnodiging

Kom gewoon eens vrijblijvend een kijkje nemen bij ons op school. U bent van harte welkom.