CBS de Schakel
U bevindt zich hier: de Schakel » Extra zorg

Extra zorg voor uw kind

We vinden het belangrijk dat ieder kind tot zijn recht komt. Dat geldt zowel voor het leren als voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. We begeleiden uw kind daarin. Gaat het met een kind wat minder goed? Dan proberen wij extra zorg te geven.

Zorg op maat

Elk kind is uniek. Daar proberen we op in te spelen. Zo hebben we in een klas te maken met leerlingen die moeite hebben om de basisleerstof zich eigen te maken terwijl er ook leerlingen zijn die meer uitdaging nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Onze school maakt gebruik van de modernste methodes. Hierbij wordt rekening gehouden met de individule onderwijsbehoeften van de kinderen. De methodeboeken laten zien dat er extra oefenstof aangeboden wordt voor leerlingen die dat nodig hebben en dat er ook ruim vodoende leerstof aangeboden wordt aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Extra hulp

Leerlingen die extra hulp nodig hebben om de basisleerstof eigen te maken krijgen extra hulp van de groepsleerkracht. Deze extra hulp wordt grotendeels gegeven in de eigen klas door de eigen groepsleerkrachten. Soms is het nodig dat een leerling extra hulp krijgt van een extern deskundige. Uiteraard wordt met de ouders uitgebreid gecommuniceerd over de wijze waarop uw kind extra hulp krijgt.

Hulp buiten de school

 Alle basisscholen in Harderwijk werken daarvoor samen met het schoolmaatschappelijk werk en het Zorg Advies Team (ZAT).

Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk adviseert onze school over externe hulp. Bovendien kan het schoolmaatschappelijk werk kortdurende hulp bieden in de vorm van gesprekken met leerkrachten, ouders en/of het kind. De schoolmaatschappelijk werker heeft maandelijks overleg met de intern begeleider van het kind. Daarnaast adviseert zij op ons verzoek.

Zorg Advies Team

Het Zorg Advies Team bestaat uit hulpverleners die allen specialist zijn in het aanpakken van problemen van kinderen en hun ouders. Het team adviseert onze school over hulp aan deze kinderen. Het hoeft niet altijd een ernstig probleem te zijn, maar wel een probleem waarbij het nuttig is om daar samen met een deskundige naar te kijken. Het team geeft de hulp niet zelf, maar adviseert ons en houdt in de gaten of de geadviseerde aanpak ook het gewenste effect heeft.

Aanmelden

Wij melden uw kind aan voor een bespreking in het  ZAT na overleg met de ouder. Geeft u geen toestemming? Dan kunnen wij uw kind aanmelden voor een anonieme bespreking. De school kan zich bij deze bespreking laten ondersteunen door de schoolmaatschappelijk werker.

Meer informatie

Wilt u meer weten of de zorg aan leerlingen in Harderwijk? Kijk dan op www.zat-bao-harderwijk.nl. meer informatie vindt u ook in onze schoolgids. Bovendien kunt u met vragen terecht bij de intern begeleider van de school.