CBS de Schakel
U bevindt zich hier: de Schakel » Informatie en aanmelding

Welkom op de Schakel

Wat leuk dat u belangstelling heeft voor onze school. Het kiezen van een basisschool voor uw kind(eren) is een belangrijke keuze. Wat is een goede school voor mijn kind; kan ik een dagdeel meelopen om de sfeer te proeven; hoe is het contact met de groepsleerkracht;waarin onderscheidt de Schakel zich van andere scholen; wat doet de school aan het voorkomen van pestgedrag; wat zijn de leeresultaten van de school. Het zijn allemaal vragen die ongetwijfeld bij u opkomen als u moet kiezen voor een basisschool. We heten u graag welkom en nodigen u uit om eens een kijkje te komen nemen.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Informatie over de school ontvangen kan op verschillende manieren. Tijdens een bezoek aan de school willen we u graag informeren over het onderwijs en de organisatie. Het maken van een afspraak is aan te bevelen omdat we dan ruim de tijd kunnen nemen om uw vragen te beantwoorden en om de school te laten zien. Uw kind mag natuurlijk ook mee.

Ook is het mogelijk om 's avonds een afspraak te maken om informatie te ontvangen. Een huisbezoek 's avonds is wellicht gemakkelijk om op die manier geen oppas te hoeven regelen.Na dit bezoek bent u natuurlijk altijd welkom om de school overdag te bezoeken en de sfeer te proeven.

Een besluit nemen.

Indien u besloten heeft om uw kinderen op de Schakel aan te melden volgt een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek komt het aanmeldingsformulier ter sprake waarin o.a. wordt gevraagd of en zoja welke extra hulp uw kind nodig heeft. De Schakel heeft veel mogelijkheden om kinderen met uiteenlopende vaardigheden te begeleiden. Het aanmeldingsformulier wordt ingevuld en zodra de handtekening van de schoolleiding is geplaatst is de aanmelding definitief.

Na de aanmelding.

Zodra de aanmelding definitief is krijgt uw kind ongeveer een maand voordat hij/zij 4 jaar wordt een uitnodiging voor een vijftal wenochtenden. Zodra uw kind 4 jaar is mag hij/zij hele dagen naar school.
De eerste periode is voor uw kind best spannend. We vinden het belangrijk om met de ouders regelmatig te overleggen wat de ervaringen zijn. Kinderen moeten met plezier naar school gaan; wij gaan oms daarvoor inzetten.
Welkom!