CBS de Schakel
U bevindt zich hier: de Schakel » Informatie en aanmelding

Welkom op de Schakel

Wat leuk dat u belangstelling heeft voor onze school. Het kiezen van een basisschool voor uw kind(eren) is een belangrijke keuze. Wat is een goede school voor mijn kind; kan ik een dagdeel meelopen om de sfeer te proeven; hoe is het contact met de groepsleerkracht; waarin onderscheidt de Schakel zich van andere scholen?; wat doet de school aan het voorkomen van pestgedrag?; wat zijn de leeresultaten van de school? Het zijn allemaal vragen die ongetwijfeld bij u opkomen als u moet kiezen voor een basisschool. We heten u graag welkom en nodigen u uit om eens een kijkje te komen nemen.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Informatie over de school ontvangen kan op verschillende manieren. Tijdens een bezoek aan de school willen we u graag informeren over het onderwijs en de organisatie. Het maken van een afspraak is aan te bevelen omdat we dan ruim de tijd kunnen nemen om uw vragen te beantwoorden en om de school te laten zien. Uw kind mag natuurlijk ook mee.

In Coronatijd

Zolang de beperkende maatrgelen gelden ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus, worden de kennismakingsgesprekken na schooltijd gepland. Op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 14.30 uur en op woensdag en vrijdag vanaf 12.30 uur.

Een besluit nemen

Indien u besloten heeft om uw kinderen op de Schakel aan te melden volgt een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek komt het aanmeldingsformulier ter sprake waarin o.a. wordt gevraagd of en zo ja welke extra hulp uw kind nodig heeft. De Schakel heeft veel mogelijkheden om kinderen met uiteenlopende vaardigheden te begeleiden. Het aanmeldingsformulier krijgt u mee naar huis om in te vullen. Als het terug is op school, wordt uw kind voorlopig ingeschreven.

Na de aanmelding

Na de voorlopige inschrijving krijgt u voor uw kind ongeveer twee maanden vóór de 4e verjaardag een uitnodiging voor een vijftal wenochtenden (met uitzondering van de 'drukke' maanden december en juni/ juli). Zodra uw kind 4 jaar is mag het hele dagen naar school (als uw kind binnen 3 weken na de start van het schooljaar 4 wordt, mag het gelijk op de eerste schooldag starten). U wordt in de weeken voor de start ook gebeld door de interne begeleider, die zo een inschatting maakt of wij als school de goede zorg voor uw kind kunnen bieden. Het kan zijn dat gekozen wordt voor een zogenaamde Verlengde Onderinstroomprocedure als er twijfels zijn of onze school de beste zorg kan bieden. In dat geval stellen wij de definitieve inschrijving van uw kind uit tot onderzcht is waar uw kind op de juiste plek is.
De eerste periode is voor uw kind best spannend. We vinden het belangrijk om met u regelmatig te overleggen wat de ervaringen zijn. Kinderen moeten met plezier naar school gaan; wij gaan ons daarvoor inzetten.
Welkom!