CBS de Schakel
U bevindt zich hier: de Schakel » Plusklas

Plusklas

In september 2008 is op basisschool de Schakel de plusklas gestart voor (hoog)begaafde leerlingen. Gedurende het hele schooljaar  komen kinderen van een aantal VCO scholen uit Harderwijk op woensdag om de week naar onze school om pluslessen te volgen. Het gaat hierbij om kinderen die in de reguliere klas meer uitdaging nodig hebben dan dat hen geboden kan worden. 
De inhoud van het lesprogramma bestaat uit het werken met uitdagende opdrachten door middel van verschillende projecten, filosofie, Spaans, uitdagende spellen, schaken/ dammen en bridgen.

De leerkracht van de plusklassen is Anita van Iersel. Vanwege de beperkingen in verkeersstromen bij htegengaan van de verspreiding van het Coronavirus wordt het onderwijs dit schooljaar via online lessen gegeven. De coördinatie is in handen van Mieke Brons, coördinator Op Koers en oud-leerkracht van de Schakel. 

In de Plusklas komen de leerlingen in aanraking met verschillende vakgebieden en onderdelen buiten de reguliere lesstof om. Daarnaast leren ze om te gaan met 'leren leren' en 'leren plannen', met doorzetten en omgaan met teleurstellingen en leven met een open mindset. 
Elke 3 à 4 maanden worden er plusopdrachten uitgevoerd aan de hand van een thema.