CBS de Schakel
U bevindt zich hier: de Schakel » Plusklas

Plusklas

In september 2008 is op basisschool de Schakel de plusklas gestart voor (hoog)begaafde leerlingen. Gedurende het hele schooljaar  komen kinderen van een aantal VCO scholen uit Harderwijk op maandagmiddag en dinsdagmiddag naar onze school om pluslessen te volgen. Het gaat hierbij om kinderen die in de reguliere klas meer uitdaging nodig hebben dan dat hen geboden kan worden. 
De inhoud van het lesprogramma bestaat uit het werken met uitdagende opdrachten door middel van verschillende projecten, filosofie, uitdagende spellen en een keuze uit een vreemde taal of schaken/dammen.

De leerkracht van de plusklas is Mieke Brons. Mieke is tevens ook werkzaam op de Schakel. 

Voor de plusklas 7-8 krijgt juf Mieke ondersteuning van meester Aart van Dam.

Tijdens de middagen komen deze kinderen in aanraking met verschillende vakgebieden en onderdelen buiten de reguliere lesstof om. Daarnaast leren ze om te gaan met 'leren leren' en 'leren plannen'. 
Elke 3 à 4 maanden worden er plusopdrachten uitgevoerd aan de hand van een thema.

Voor meer informatie verwijzen we u naar Mieke Brons, tel. 0341-416557 of e-mail: miekebrons@stichtingvco.nl