CBS de Schakel
U bevindt zich hier: de Schakel » Taal-o-theek

Taal-o-theek
Speelsgewijs oefenen met taal

Op de Schakel is veel aandacht voor lezen en taalontwikkeling.. Speciaal voor de kinderen tot groep 3 is er de Taal-o-theek. De leerlingen kunnen hier gratis allerlei taalspelletjes lenen. Op deze manier kunnen zij thuis op speelse wijze oefenen met taal. Wanneer de kinderen nog niet naar school gaan, maar wel zijn ingeschreven, is het al mogelijk van deze voorziening gebruik te maken.

Voor wie?

Alle ouders met ingeschreven kinderen mogen gebruikmaken van de Taal-o-theek. In eerste instantie is deelname vrijwillig. Indien sprake is van een taalachterstand stelt de school deelname aan de Taal-o-theek verplicht. Aan het begin van het schooljaar bekijkt iedere leerkracht of er nieuwe kinderen in de groep zijn die in aanmerking komen voor de Taal-o-theek. Deze leerlingen krijgen hiervoor een uitnodiging mee naar huis. De leerlingen die in het schooljaar daarvoor al meededen, krijgen automatisch een uitnodiging.

Zo werkt het

De ouder van de leerling ondertekent een uitleenreglement. Hierin staan de regels waar het kind zich aan moet houden. Na ondertekening kan de ouder  taalspellen lenen.
De Taal-o-teek is geopend op woensdagmiddag van 12.00 uur tot 12.30 uur.
Bij het uitlenen van een spel is juf Corrie aanwezig voor advies aan de ouders en het kind.
Is een spelletje niet duidelijk, vraag het gerust. We helpen u graag.
Op een formulier houden we bij welke spellen worden uitgeleend.
Een spel kan 1 tot maximaal 3 weken worden geleend.
Bij inlevering controleren we of het spel compleet en onbeschadigd is.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de Taal-o-theek contact op met juf Corrie Dusseljee.

Telefoon: 0341 - 416557