U bevindt zich hier: Groepen » 2017-2018 » Groep 4b en 5b

Welkom op de pagina van groep 4b en 5b

Leerkrachten:

Juf Anita van Iersel op maandag, dinsdag en woensdag. (anitavaniersel@stichtingvco.nl)
Juf Marloes vd Harst op donderdag en vrijdag. (marloesvanderharst@stichtingvco.nl)

Vakanties: 2017-2018:

Zie voor de data de website onder het menu: Algemeen - vakanties en schooltijden

Studiedagen worden in de loop van de maand september bekend gemaakt. Kijk ook naar de agenda op de website.

 

Schoolreisje

25 juni.

Groepsinformatie

Hieronder noemen we enkele praktische zaken die betrekking hebben op de ‘werkwijze’ in groep 4.

Informatieavond

6 september om 19.00 uur.

Naar binnen gaan.

Als de bel gaat gaan de kinderen in een rij staan. De leerkracht komt ze ophalen.
Korte belangrijke mededelingen kunt u rustig voor schooltijd doorgeven. Als er dingen zijn die wat langer de tijd nodig hebben, vragen wij u om na schooltijd te komen of om een afspraak te maken.

Eten en drinken

De lln. kunnen hun meegebrachte eten en drinken op de dienbladen in de klas zetten.

Gymnastiek

Wij hebben  gym op dinsdagmiddag om 13.15 uur van meester Gert Jan en op vrijdagochtend om 8.30 uur van juf Marloes.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind zijn / haar gymspullen bij zich heeft en dat de gymspullen regelmatig mee naar huis worden genomen om ze te wassen?
Ook zouden we het fijn vinden wanneer u in de gymkleding (bijv. op  label) en op de schoenen de naam van uw kind zou willen schrijven.
Gymkleding; korte broek, t shirt en gymschoenen(geen ballerina’s)
We vinden het erg fijn als uw kind op de gymdagen kleren aan heeft die het zelf aan en uit kan trekken. We verwachten dat de kinderen zelf hun veters kunnen strikken. Als uw kind om een of andere reden niet mee mag gymmen horen we dat graag van u (niet van uw kind).

Zwemmen

De leerlingen van groep 5 gaan dit schooljaar ook zwemmen. Dit zal op de donderdag van 14.15 uur tot 15.15 uur zijn. De leerlingen van groep 5 hebben in de even weken zwemles.

Verjaardagen familie

In groep 4 mogen de kinderen een tekening maken voor de verjaardag van familie. Het wordt niet meer voor ze ingepakt.

Klassendienst

We vinden het belangrijk om samen zorg te dragen voor het lokaal en de materialen die we gebruiken. Daarom hebben we elke week twee hulpjes die mogen helpen bij het uitdelen en ophalen van de materialen. Deze hulpjes helpen na schooltijd ongeveer 10 minuten met het opruimen van het lokaal.

Huiswerk

Elke maandag krijgen de leerlingen huiswerk mee. Dit moet uiterlijk vrijdag weer ingeleverd zijn. Spelling wordt wekelijks meegegeven, daarnaast ook regelmatig rekenen/ tafels. Wanneer er een toets voor geschiedenis, aardrijkskunde of natuur ingepland wordt, krijgen de leerlingen een samenvatting mee om thuis nog eens door te kunnen nemen.
Het kan nodig zijn dat uw kind thuis extra oefeningen krijgt om goed mee te kunnen doen in de klas. Dit gaat in goed overleg met u. We rekenen op uw medewerking.

Luizentas

De lln. moeten hun jas in de luizentas doen. Heeft u er nog geen of bent u hem misschien kwijt, u kunt een nieuwe op school kopen. Een luizentas kost €5,-

Overblijven

Op school kunnen kinderen tussen de middag (niet op woensdag ) overblijven. Het is de bedoeling dat ze zelf eten en drinken meenemen. De organisatie is op S2 in eigen beheer. Aanmelden is alleen voor de vrijdag nodig. Op de website onder het menu TSO-S2 kunt u meer lezen over de betalingen e.d.

Oudergesprekken

U bent altijd welkom op school om een afspraak te maken voor een gesprek met de leerkrachten en/of schoolleiding.

We hopen u met bovenstaande goed geïnformeerd te hebben. Met eventuele vragen en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.

We hopen op een goede en gezellige samenwerking