U bevindt zich hier: Groepen » 2017-2018 » Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5

Leerkrachten:

Maandag, dinsdag en woensdag: juf Bernice Schut
Donderdag en vrijdag: juf Marjolein vd Gees

Vakanties: 2017-2018:

Zie voor de data de website onder het menu: Algemeen - vakanties en schooltijden

Studiedagen worden in de loop van de maand september bekend gemaakt. Kijk ook naar de agenda op de website.

Bewegingsonderwijs

De groep heeft bewegingsonderwijs in de gymzaal. Dit is op dinsdagochtend woensdagochtend.

Overblijven

Op school kunnen kinderen tussen de middag (niet op woensdag) overblijven. Het is de bedoeling dat ze zelf eten en drinken meenemen. Op de website onder het menu TSO -S2 kunt u meer informatie lezen over o.a. de betalingen en het aanmelden.

Oudergesprekken

U bent altijd welkom op school om een afspraak te maken voor een gesprek met de leerkrachten en/of schoolleiding.

Informatieavond

13 september om 20.00 uur

Groepsinformatie

Hieronder noemen we enkele praktische zaken die betrekking hebben op de ‘werkwijze’ in groep 5

Naar binnen gaan

Als de bel gaat gaan de kinderen in de rij staan. De leerkracht haalt de kinderen op.
Als er dingen zijn om te bespreken die wat langer de tijd nodig hebben, vragen wij u om na schooltijd te komen of om een afspraak te maken.

 

Schoolreisje

25 juni

Klassendienst

We vinden het belangrijk om samen zorg te dragen voor het lokaal en de materialen die we gebruiken. Daarom hebben we elke week twee hulpjes die mogen helpen bij het uitdelen en ophalen van de materialen. Deze hulpjes helpen na schooltijd ongeveer 10 minuten met het opruimen van het lokaal.

Huiswerk

Het kan nodig zijn dat uw kind thuis extra oefeningen krijgt om goed mee te kunnen doen in de klas. Dit gaat in goed overleg met u. We rekenen op uw medewerking.

Luizentas

De lln. moeten hun jas in de luizentas doen. Heeft u er nog geen of bent u hem misschien kwijt, u kunt een nieuwe op school kopen. Een luizentas kost €5,-

We hopen u met bovenstaande goed geïnformeerd te hebben. Met eventuele vragen en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.

We hopen op een goede en gezellige samenwerking!