CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Groepen » 2018-2019 » Groep 1c

Welkom op de pagina van groep 1c

Deze groep start na de herfstvakantie.

Leerkrachten:

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend: Juf Denise Spring in 't Veld (denisespringintveld@stichtigingvco.nl).

Op deze pagina kunt u enkele algemene zaken lezen omtrent de groep.

Actuele zaken zijn te lezen op de pagina ""Nieuws uit de groep".

De voorpagina van de website laat tevens de agenda zien waarin vermeld wordt wanneer de belangrijke schoolactiviteiten plaatsvinden.

Schooldagen:

Groep 1 gaat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen naar school.

Vakanties: 2018- 2019:

Zie voor de data de website: Algemeen- Schooltijden en vakanties. Hier staan ook de studiedagen vermeld.

Schoolreisje:

Op 2 april 2019 gaan de groepen 1 en 2 op schoolreisje.

Bewegingsonderwijs:

De groep heeft bewegingsonderwijs in de gymzaal. Dit is op maandag. De kleuters gymmen in hun gewone kleding en hebben gymschoenen aan. Een warme trui gaat uit. De gymschoenen blijven op school.

Overblijven: 

Op school kunnen kinderen tussen de middag (niet op woensdag en vrijdag) overblijven. Het is de bedoeling dat ze zelf eten en drinken meenemen. De organisatie is in handen van het bedrijf: Brood&Spelen. Informatie hierover zie de website: TSO - Schakel 1 maar kijk ook op de website van deze organisatie: www.broodspelen.nl.  Opgave kan via de coördinatrice;  schakel@broodspelen.nl.

Communicatie:

U bent altijd welkom op school om een afspraak te maken voor een gesprek met de leerkrachten en/of schoolleiding.
Op de website: Groepen- groep, kunt u bij de betreffende groep al het nieuws rondom deze groep lezen.
Er is 2 keer per jaar (februari en juni) de mogelijkheid de schoolontwikkelingen van uw kind te bespreken op de 10 minuten gesprekken en ontvangt u in juli het rapport. Voor deze gesprekken dient u zich aan te melden middels een inschrijfbriefje. Mocht de leerkracht het nodig vinden om u nogmaals te spreken, dan wordt u uitgenodigd door de leerkracht zelf.
Huisbezoeken: In het eerste half jaar komt de leerkracht op bezoek.

Mee te nemen naar school:

De leerlingen mogen iets te eten en drinken mee nemen voor tijdens de ochtendpauze. Dit kan zijn een koek of een stuk fruit. Dinsdag en donderdag zijn de fruitdagen.

Hulpjes: 

Elke dag zijn er 2 kinderen hulpje. Zij mogen de leerkracht helpen en naast de leerkracht zitten.

Allergieën:

Heeft uw kind een voedselallergie, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven aan de leerkracht. Bij mooi weer smeren wij uw kind weleens in met zonnebrandcrème. Is uw kind daar allergisch voor, wilt u dit dan ook doorgeven?

Ingang:

De kinderen zetten hun fiets in het rek achter de school. Ze gaan bij de bel naar binnen via de hoofdingang. Heeft uw kind regenlaarzen aan, dan is het fijn als in de klas de gymschoenen aangaan. De laarzen blijven in de gang. In de gangen mogen geen fietsjes, skateboards e.d. geplaatst worden (ivm veiligheid bij snelle ontruiming).

Luizentas:

Het is de bedoeling dat uw kind een luizentas heeft. U kunt de tas voor 5 euro aanschaffen bij de leerkracht.

Zendingsgeld:

Elke maandag mag uw kind zendingsgeld meenemen. We sparen voor ons zendingsproject. In de nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

Verjaardagen:

Als uw kind jarig is, mag het trakteren. Wilt u even overleggen met de leerkracht? Uw kind mag de klassen rond met een verjaardagskaart.  Twee kinderen mogen mee met de jarige. We zorgen dat iedereen aan de beurt komt. Geeft uw kind een kinderfeestje? Wilt u de uitnodigingen dan buiten schooltijd uitdelen! Dit voorkomt teleurstellingen.

Uw kind mag voor de jarige opa/oma/papa/mama een kleurplaat maken. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht.

Ziekmelden:

Bij ziekte en/of andere afwezigheid graag voor schooltijd een belletje naar school .
Op tijd naar school gaan is voor de kleuters en hun ouders best lastig. Lukt dit moeilijk overleg dan met de leerkracht hoe dit opgelost zou kunnen woden. Wij zijn verplicht om, bij het regelmatig te laat komen, de leerplichtambtenaar hierover te moeten informeren.

Zindelijkheid:

We gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. We hebben hier op school een kleine voorraad schone kleding. U mag ook zelf verschoning meegeven aan uw kind. Meldt u het ons dan even.

Ophalen kinderen:

De leerkracht loopt met de groep mee naar buiten. Het is de bedoeling dat het kind bij de leerkracht blijft, tot uw kind opgehaald is. Wilt u het doorgeven als uw kind door iemand anders wordt opgehaald?

Controleren gegevens:

Mochten er wijzigingen in telefoonnummer en/of adres zijn, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven aan de leerkracht of mailen naar info@cbs-deschakel.nl.

Taal-o-theek:

Op woensdag is er de mogelijkheid om taalspelletjes te lenen bij de taal-o-theek. Dit kan van 11.30 – 12.30 uur. Deze spelletjes zijn bedoeld om extra te oefenen op het gebied van taal. Als de leerkracht het nodig vindt, krijgt u een uitnodiging. Mocht u het zelf nodig vinden, kunt u altijd langskomen.

Leerlingenzorg:

Heeft uw kind extra aandacht nodig op leer- en/of gedragsgebied, dan wordt uw kind besproken met onze intern begeleidster (ib-er). U wordt door ons op de hoogte gesteld.

Hoe werken we?

Dagritmekaarten: deze kaarten hangen in de klas. Ze geven aan wat we dat dagdeel gaan doen. Dit geeft houvast. Ook geven we aandacht aan de dagen van de week, datum, seizoen, weer.
Open entree: Soms beginnen we met open entree: uw kind mag bij binnenkomst spelen/werken. Als ouder mag u even meespelen. Het is de bedoeling dat u om 8.30 uur de klas verlaat, zodat de lessen kunnen beginnen.
Kring: als we in de kring beginnen, kunt u samen met uw kind even een boekje lezen. Elke week komen de volgende (kring) activiteiten aan de orde: voorbereidend taal, voorbereidend rekenen, voorlezen, digibord, godsdienst (o.a. 2 verhalen per week), zingen, drama, muzikale vorming, gesprek, Kletstheater,  enz.
Kiesbord: Op het kiesbord hangen de verschillende taken/activiteiten voor die week. Uw kind mag zijn naamkaartje zelf ophangen bij de te kiezen activiteit. Hulpjes mogen eerst kiezen. De activiteiten waaruit het kind kan kiezen zijn bijv.: computers, taken, bouwhoek, huishoek, watertafel, zandtafel, motoriekhoek, lees/letter/rekenhoek, ontwikkelingsmateriaal, enz.
Buiten spelen: we proberen elke dag naar buiten te gaan. Zowel ’s morgens als ’s middags. Denkt u aan kleding die vies mag worden? We hebben namelijk een zandbak. De kinderen kunnen kiezen uit verschillend materiaal om mee te spelen.
Thema’s: In de klas zullen we meestal werken met een thema. U krijgt bij (grote) thema’s een brief met informatie en de woordenlijst. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van uw kind. Het is van belang dat kinderen betrokken zijn bij school en dus bij een thema. U kunt uw kind bijvoorbeeld stimuleren om samen thuis op zoek te gaan naar nuttige aanvullingen voor het thema. Vaak hoort er ook een letter (van de maand) bij.
Omgaan met elkaar: We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen. Hierbij maken we gebruik van “de doos met gevoelens”. We maken gebruik van de Kanjertraining.

Op school hebben we de regel dat je de ander geen pijn doet. Als dit toch gebeurt, leren we de kinderen om het conflict door praten op te lossen. Niet door terug te slaan/schoppen enz. We hopen op uw medewerking hierin.

Mochten er nog vragen zijn, kom gerust langs.