CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Groepen » 2018-2019 » Groep 3a

Welkom op de pagina van groep 3a

Leerkrachten:

Op maandag, dinsdag en woensdag: Juf Lydia Schuiteman (lydiaschuiteman@stichtingvco.nl).

Op donderdag en vrijdagochtend: Juf Herma van den Ham (hermavandenham@stichtingvco.nl).

Informatieavond:

Maandag 10 september 2018.

Vakanties: 2018-2019:

Zie voor de data de website onder het menu: Algemeen - Schooltijden en vakanties.

Studiedagen staan daar ook vermeld.

Schoolreisje:

Op 20 mei gaan de groepen 3 en 4 op schoolreisje.

Groepsinformatie:

Hieronder noemen we enkele praktische zaken die betrekking hebben op de ‘werkwijze’ in groep 3.

Naar binnen gaan:

Als de bel gaat gaan de kinderen in een rij voor de verhoging staan.
Op maandagmorgen en vrijdagmorgen kunt u mee lopen naar boven om in de klas te kijken.
Korte belangrijke mededelingen kunt u rustig voor schooltijd doorgeven. Als er dingen zijn die wat langer de tijd nodig hebben, vragen wij u om na schooltijd te komen of om een afspraak te maken.

Eten en drinken:

De lln. kunnen hun meegebrachte eten en drinken in het krat zetten. Wilt u op pakjes drinken en koekjes de naam van uw kind zetten? Sommige kinderen weten nl. niet wat ze meegenomen hebben.
Dinsdag en donderdag zijn de fruitdagen. Wilt u hier rekening mee houden?

Gymnastiek:

Wij hebben op maandag gym in de gymzaal bij school. Meester Gert Jan geeft les.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind zijn / haar gymspullen bij zich heeft en dat de gymspullen regelmatig mee naar huis worden genomen om ze te wassen?
Ook zouden we het fijn vinden wanneer u in de gymkleding (bijv. op  label) en op de schoenen de naam van uw kind zou willen schrijven.
Gymkleding; korte broek, t shirt en gymschoenen(geen ballerina’s)
We vinden het erg fijn als uw kind op de gymdagen kleren aan heeft die het zelf aan en uit kan trekken. We verwachten dat de kinderen zelf hun veters kunnen strikken. Als uw kind om een of andere reden niet mee mag gymmen horen we dat graag van u (niet van uw kind).

Verjaardagen familie:

Voor vader en moeder mag uw kind een tekening maken. Wel willen we dit graag vroeg van te voren per briefje weten omdat we niet altijd de tijd hebben om een tekening te maken. Als het op school niet mocht lukken om een tekening te maken, mag uw kind wel een kleurplaat en materiaal mee naar huis nemen om toch een cadeautje te kunnen maken.

Pengreep:

We letten er op school erg op dat uw kind het potlood op de juiste manier vasthoudt. Wilt u daar thuis ook alstublieft op letten?

Klassendienst:

We vinden het belangrijk om samen zorg te dragen voor het lokaal en de materialen die we gebruiken. Daarom hebben we elke week twee hulpjes die mogen helpen bij het uitdelen en ophalen van de materialen. Deze hulpjes helpen na schooltijd ongeveer 10 minuten met het opruimen van het lokaal.

Kletstheater:

Na de herfstvakantie starten we met het Kletstheater. Informatie volgt.

Huiswerk:

In de vakanties krijgen alle leerlingen leeshuiswerk (en een begeleidend briefje) mee naar huis. We vragen u dringend om dit elke dag even samen  te oefenen ( de ervaring leert dat juist in een vakantie de geleerde letters snel wegzakken).

Het kan nodig zijn dat uw kind thuis extra oefeningen krijgt om goed mee te kunnen doen in de klas. Dit gaat in goed overleg met u. We rekenen op uw medewerking.

Luizentas:

De lln. moeten hun jas in de luizentas doen. Heeft u er nog geen of bent u hem misschien kwijt, u kunt een nieuwe op school kopen. Een luizentas kost €5,-

Overblijven:

Op school kunnen kinderen tussen de middag (niet op woensdag en vrijdag) overblijven. Het is de bedoeling dat ze zelf eten en drinken meenemen. De organisatie is in handen van het bedrijf: Brood&Spelen. Informatie hierover zie de website onder het menu TSO-S1 ook kunt u de website van de organisatie raadplegen: van deze organisatie: www.broodspelen.nl. Opgave kan via de coördinatrice: schakel@broodspelen.nl.

Oudergesprekken:

U bent altijd welkom op school om een afspraak te maken voor een gesprek met de leerkrachten en/of schoolleiding.

VEILIG LEREN LEZEN – THUIS

Gratis licentie voor de website: thuis.veiliglerenlezen.nl.

Extra oefenen: Veilig leren lezen is de lesmethode waarmee uw kind op school leert lezen. Bij deze methode hoort leerlingsoftware voor op school en voor thuis. In de software voor thuis kan uw kind extra oefenen op onderdelen die ook op school aan bod komen: technisch lezen en spellen en begrijpend lezen, woordenschat en leesbevordering. De software is zowel geschikt voor pc als voor tablet. (Kijkt u hiervoor bij  systeemeisen). Inloggen doet u met de gegevens die u hebt gekregen van de uitgeverij Zwijsen (nadat u uw mailadres aan de leerkracht had doorgegeven). Uw gebruikersnaam is uw opgegeven mailadres. Bent u uw wachtwoord kwijt? Vraag dan een nieuw wacht woord aan.

Het kan zijn dat een ouder die gebruik maakt van een Outlook- of Hotmailadres geen e-mail ontvangt, wanneer deze wordt ingevoerd in de Zwijsen Leerkrachtmodule t.b.v. de Leerlingsoftware - Thuis. Dit ligt aan de server van de ontvanger; de e-mail wordt tegengehouden door het spamfilter of de firewall. Het kan helpen om in het inlogscherm van de thuisinlog op de hyperlink 'wachtwoord vergeten' te klikken. Een andere optie is het gebruiken van een e-mailadres van een andere provider.

We hopen u met bovenstaande goed geïnformeerd te hebben. Met eventuele vragen en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.

We hopen op een goede en gezellige samenwerking!