CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Groepen » 2018-2019 » Groep 4a

Welkom op de pagina van groep 4a

Leerkrachten:

Op maandag: juf Barbara van Hierden.

Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend: juf Gerrie Zethoven.

Informatieavond:

Woensdag 12 september 2018.

Vakanties: 2018-2019:

Zie voor de data de website onder het menu: Algemeen - Schooltijden en vakanties.

Belangrijke data en activiteiten

In de agenda op de site staan alle belangrijke data en activiteiten.

Schoolreisje:

Op 20 mei 2019 gaan de groepen 3 en 4 op scholreisje.

Groepsinformatie:

Hieronder noemen we enkele praktische zaken die betrekking hebben op de ‘werkwijze’ in groep 4a.

Naar binnen gaan:

Als de bel gaat gaan de kinderen in een rij bij de deur staan.
Op maandagmorgen en vrijdagmorgen kunt u mee lopen naar boven om in de klas te kijken. Dit tot aan de Herfstvakantie.
Korte belangrijke mededelingen kunt u rustig voor schooltijd doorgeven. Als er dingen zijn die wat langer de tijd nodig hebben, vragen wij u om na schooltijd te komen of om een afspraak te maken.

Eten en drinken:

De kinderen kunnen hun tal met meegebracht eten en drinken in de kratten op de gang doen. Dinsdag en donderdag zijn de fruitdagen op De Schakel.

Gymnastiek:

Wij hebben op de dinsdagochtend & woensdagochten gelijk om 08:30 uur gym. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind zijn / haar gymspullen bij zicht heeft en dat de gymspullen regelmatig mee naar huis worden genomen om te wassen? De gymspullen kunnen in de luizentas worden opgeborgen en voor iedere vakantie worden de gymtassen mee naar huis gegeven.

Gymkleding: korte broek, 't shirt en gymschoenen (GEEN ballerina's). Op de gymdagen is makkelijke kleding handig. We verwachten dat de kinderen zelf hun veters kunnens strikken. Als uw kind om één of andere reden niet mee mag gymmen horen we dit graag van u (niet van uw kind).

Klassendienst:

We vinden het belangrijk om samen zorg te dragen voor het lokaal en de materialen die we gebruiken. Daarom hebben we elke week twee hulpjes die mogen helpen bij het uitdelen en ophalen van de materialen. Deze hulpjes helpen na schooltijd ongeveer 10 minuten met het opruimen van het lokaal.

Huiswerk:

In groep 4 krijgen de leerlingen af en toe ook huiswerk mee naar huis. Dit zal stof zijn die in de klas geoefend is met de leerlingen. Het zal vooral gaan om extra herhaling zodat de nieuwe lesstof eigen gemaakt wordt. 

Het kan nodig zijn dat uw kind thuis extra oefeningen krijgt om goed mee te kunnen doen in de klas. Dit gaat in goed overleg met u. We rekenen op uw medewerking.

Luizentas:

De leerlingen moeten hun jas in de luizentas doen. Heeft u er nog geen of bent u hem misschien kwijt, u kunt een nieuwe op school kopen. Een luizentas kost €5,-

Overblijven:

Op school kunnen kinderen tussen de middag (niet op woensdag en vrijdag) overblijven. Het is de bedoeling dat ze zelf eten en drinken meenemen. De organisatie is in handen van het bedrijf: Brood&Spelen. Informatie hierover zie de website onder het menu TSO-S2 ook kunt u de website van de organisatie raadplegen: van deze organisatie: www.broodspelen.nl. Opgave kan via de coördinatrice: schakel@broodspelen.nl.

Oudergesprekken:

U bent altijd welkom op school om een afspraak te maken voor een gesprek met de leerkrachten en/of schoolleiding.

We hopen op een goede en gezellige samenwerking!