CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Groepen » 2018-2019 » Groep 4b

Welkom op de pagina van groep 4b

Leerkrachten:

Op maandag en dinsdag: juf Marion Gerritsen.

Op woensdag, donderdag en vrijdagmorgen: juf Jeanine Schouten.

Informatieavond:

Maandag 10 september 2018.

Vakanties: 2018-2019:

Zie voor de data de website onder het menu: Algemeen - Schooltijden en vakanties.

Studiedagen staan daar ook vermeld.

Schoolreisje:

Op 20 mei 2019 gaan de groepen 3 en 4 op schoolreis.

Groepsinformatie:

Hieronder noemen we enkele praktische zaken die betrekking hebben op de ‘werkwijze’ in groep 4b.

Naar binnen gaan:

Als de bel gaat gaan de kinderen in een rij bij de deur staan.
Op maandagmorgen en vrijdagmorgen kunt u mee lopen naar boven om in de klas te kijken.
Korte belangrijke mededelingen kunt u rustig voor schooltijd doorgeven. Als er dingen zijn die wat langer de tijd nodig hebben, vragen wij u om na schooltijd te komen of om een afspraak te maken.

Eten en drinken:

De lln. kunnen hun meegebrachte eten en drinken in het krat zetten. Wilt u op pakjes drinken en koekjes eventueel de naam van uw kind zetten? Sommige kinderen weten nl. niet wat ze meegenomen hebben.
Dinsdag en donderdag zijn de fruitdagen. Wilt u daar rekening mee houden?

Gymnastiek:

Wij hebben op maandag gym in de gymzaal bij school. Meester Gert Jan geeft les.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind zijn / haar gymspullen bij zich heeft en dat de gymspullen regelmatig mee naar huis worden genomen om ze te wassen? De gymspullen blijven op school in de daarvoor bestemde bakken die op de gang staan.
Ook zouden we het fijn vinden wanneer u in de gymkleding (bijv. op  label) en op de schoenen de naam van uw kind zou willen schrijven.
Gymkleding; korte broek, t shirt en gymschoenen(geen ballerina’s).
We vinden het erg fijn als uw kind op de gymdagen kleren aan heeft die het zelf aan en uit kan trekken. We verwachten dat de kinderen zelf hun veters kunnen strikken. Als uw kind om een of andere reden niet mee mag gymmen horen we dat graag van u (niet van uw kind).

Klassendienst:

We vinden het belangrijk om samen zorg te dragen voor het lokaal en de materialen die we gebruiken. Daarom hebben we elke week twee hulpjes die mogen helpen bij het uitdelen en ophalen van de materialen. Deze hulpjes helpen na schooltijd ongeveer 10 minuten met het opruimen van het lokaal.

Huiswerk:

In groep 4 krijgen de lln. af en toe ook huiswerk mee naar huis. Dit zal stof zijn die in de klas geoefend is met de lln. Het zal vooral gaan om extra herhaling zodat de nieuwe lesstof eigen gemaakt wordt. 

Het kan nodig zijn dat uw kind thuis extra oefeningen krijgt om goed mee te kunnen doen in de klas. Dit gaat in goed overleg met u. We rekenen op uw medewerking.

Luizentas:

De lln. moeten hun jas in de luizentas doen. Heeft u er nog geen of bent u hem misschien kwijt, u kunt een nieuwe op school kopen. Een luizentas kost €5,-

Overblijven:

Op school kunnen kinderen tussen de middag (niet op woensdag en vrijdag) overblijven. Het is de bedoeling dat ze zelf eten en drinken meenemen. De organisatie is in handen van het bedrijf: Brood&Spelen. Informatie hierover zie de website onder het menu TSO-S1 ook kunt u de website van de organisatie raadplegen: van deze organisatie: www.broodspelen.nl. Opgave kan via de coördinatrice: schakel@broodspelen.nl.

Oudergesprekken:

U bent altijd welkom op school om een afspraak te maken voor een gesprek met de leerkrachten en/of schoolleiding.

We hopen op een goede en gezellige samenwerking!