CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Groepen » 2018-2019 » Groep 5a

Welkom op de pagina van groep 5a

Leerkrachten:

Op maandag, dinsdag en woensdag om de week: Juf Bernice Schut.

Op woensdag om de week, donderdag en vrijdag: Juf Marjolein van de Geest.

Bewegingsonderwijs

De groep heeft bewegingsonderwijs in de gymzaal. Dit is op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag in de oneven weken. Graag gymschoenen en sportkleding meegeven.

Op donderdagmiddag hebben we zwemles in de even weken. Uw kind moet dan op de fiets naar school komen en uiteraard de zwemkleding en handdoek meenemen. De eerste zwemles is op donderdag 6 september. U mag uw kind om 15.20 uur ophalen bij de Sypel of uw kind fietst mee naar school en gaat daarna zelfstandig naar huis.

Overblijven

Op school kunnen kinderen tussen de middag (niet op woensdag) overblijven. Het is de bedoeling dat ze zelf eten en drinken meenemen. Op de website onder het menu TSO -S2 kunt u meer informatie lezen over o.a. de betalingen en het aanmelden.

Oudergesprekken

U bent altijd welkom op school om een afspraak te maken voor een gesprek met de leerkrachten en/of schoolleiding.

Informatieavond

Woensdag 12 september om 19.30 uur.

Groepsinformatie

Hieronder noemen we enkele praktische zaken die betrekking hebben op de ‘werkwijze’ in groep 5.

Naar binnen gaan

Als de bel gaat gaan de kinderen in de rij staan. De leerkracht haalt de kinderen op.
Als er dingen zijn om te bespreken die wat langer de tijd nodig hebben, vragen wij u om na schooltijd te komen of om een afspraak te maken.

Klassendienst

We vinden het belangrijk om samen zorg te dragen voor het lokaal en de materialen die we gebruiken. Daarom hebben we elke week twee hulpjes die mogen helpen bij het uitdelen en ophalen van de materialen. Deze hulpjes helpen na schooltijd ongeveer 15 minuten met het opruimen van het lokaal. Aan het begin van het jaar krijgt uw kind een lijst mee waarop precies staat wanneer uw kind aan de beurt is. Deze lijst hangt ook in de klas.

Huiswerk

Uw kind krijgt dit jaar huiswerk voor spelling, rekenen en de zaakvakken. Bij spelling gaat het om het inoefenen van de dicteewoorden. Bij rekenen vooral om de tafels en het analoog / digitaal klokkijken. Bij de zaakvakken gaat het vooral om het oefenen voor een toets. Het kan ook nodig zijn dat uw kind thuis extra oefeningen krijgt om goed mee te kunnen doen in de klas. Dit gaat in goed overleg met u. We rekenen op uw medewerking.

Luizentas

De lln. moeten hun jas in de luizentas doen. Heeft u er nog geen of bent u hem misschien kwijt, u kunt een nieuwe op school kopen. Een luizentas kost €5,-

We hopen u met bovenstaande goed geïnformeerd te hebben. Met eventuele vragen en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. We hopen op een goede en gezellige samenwerking!