CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Groepen » 2018-2019 » Groep 5b 6b

Welkom op de pagina van groep 5b 6b

Leerkracht:

Op maandag t/m vrijdag: meester Michiel van Dijk (michielvandijk@stichtingvco.nl).

Welkom!

Op deze pagina staat de algemene informatie over groep 5b/6b. Op de andere pagina met nieuws komt regelmatig een update, waaronder de agenda. Bezoekt u ook regelmatig het fotoalbum? Hier komen foto's van diverse activiteiten van onze groep.

Mocht er iets zijn, kom gerust langs, mail of bel.

ALGEMEEN:

Vakanties: 2018-2019:

Zie voor de data de website onder het menu: Algemeen - vakanties en schooltijden.

Bewegingsonderwijs

De groep heeft bewegingsonderwijs in de gymzaal. Dit is op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag. Vrijdagmiddag eindigen we bij de gymzaal en de kinderen zijn daar ook uit.

Overblijven

Op school kunnen kinderen tussen de middag (niet op woensdag) overblijven. Het is de bedoeling dat ze zelf eten en drinken meenemen. Op de website onder het menu TSO -S2 kunt u meer informatie lezen over o.a. de betalingen en het aanmelden.

Oudergesprekken

U bent altijd welkom op school om een afspraak te maken voor een gesprek met de leerkrachten en/of schoolleiding.

Informatieavond

12 september om 19.30 uur.

Naar binnen gaan

Als de bel gaat, gaan de kinderen bij de ingang staan. De leerkracht haalt de kinderen op.
Als er dingen zijn om te bespreken die wat langer de tijd nodig hebben, vragen wij u om na schooltijd te komen of om een afspraak te maken.

Eten en drinken

De leerlingen kunnen hun meegebrachte eten en drinken op een tafeltje zetten in het lokaal. Wilt u op pakjes drinken en koekjes de naam van uw kind zetten? Sommige kinderen weten nl. niet wat ze meegenomen hebben.
Ook stimuleren we het eten van fruit. Dinsdag en donderdag zijn onze fruitdagen. Helpt u mee om onze school gezond te houden?

Klassendienst

We vinden het belangrijk om samen zorg te dragen voor het lokaal en de materialen die we gebruiken. Daarom hebben we elke week twee hulpjes die mogen helpen bij het uitdelen en ophalen van de materialen. Deze hulpjes helpen na schooltijd ongeveer 10 minuten met het opruimen van het lokaal.

Huiswerk

Het kan nodig zijn dat uw kind thuis extra oefeningen krijgt om goed mee te kunnen doen in de klas. Dit gaat in goed overleg met u. Ook geven we huiswerk mee om de kinderen vast voor te bereiden op het vele huiswerk op het voortgezet onderwijs. We rekenen op uw medewerking.

Luizentas

De leerlingen moeten hun jas in de luizentas doen. Heeft u er nog geen of bent u hem misschien kwijt, u kunt een nieuwe op school kopen. Een luizentas kost €5,-

We hopen u met bovenstaande goed geïnformeerd te hebben. Met eventuele vragen en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.

Michiel van Dijk