CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Groepen » 2018-2019 » Groep 6a

Welkom op de pagina van groep 6a

Leerkrachten:

Op maandag, dinsdag en woensdag: juf Anita van Iersel.

Op donderdag en vrijdag: juf Marloes van der Harst.                 

Gym:

Op dinsdagmorgen en op vrijdagmorgen hebben we gym tot 12.00 uur. Jullie mogen vanuit de gymzaal aan de Bosboom Touissantstraat zelfstandig naar huis of de overblijf fietsen.

Algemeen:

Vakanties: 2018-2019: zie voor de data de website onder het menu: Algemeen - vakanties en schooltijden.

Overblijven

Op school kunnen kinderen tussen de middag (niet op woensdag) overblijven. Het is de bedoeling dat ze zelf eten en drinken meenemen. Op de website onder het menu TSO -S2 kunt u meer informatie lezen over o.a. de betalingen en het aanmelden.

Oudergesprekken

U bent altijd welkom op school om een afspraak te maken voor een gesprek met de leerkrachten en/of schoolleiding.

Naar binnen gaan

Als de bel gaat, gaan de kinderen bij de ingang staan. De leerkracht haalt de kinderen op.
Als er dingen zijn om te bespreken die wat langer de tijd nodig hebben, vragen wij u om na schooltijd te komen of om een afspraak te maken.

Eten en drinken

De leerlingen kunnen hun meegebrachte eten en drinken op een tafeltje zetten in het lokaal. Wilt u op pakjes drinken en koekjes de naam van uw kind zetten? Sommige kinderen weten nl. niet wat ze meegenomen hebben.
Ook stimuleren we het eten van fruit. Dinsdag en donderdag zijn onze fruitdagen. Helpt u mee om onze school gezond te houden?

Klassendienst

We vinden het belangrijk om samen zorg te dragen voor het lokaal en de materialen die we gebruiken. Daarom hebben we elke week twee hulpjes die mogen helpen bij het uitdelen en ophalen van de materialen. Deze hulpjes helpen na schooltijd ongeveer 10 minuten met het opruimen van het lokaal.

Huiswerk

Het kan nodig zijn dat uw kind thuis extra oefeningen krijgt om goed mee te kunnen doen in de klas. Dit gaat in goed overleg met u. Ook geven we huiswerk mee om de kinderen vast voor te bereiden op het vele huiswerk op het voortgezet onderwijs. We rekenen op uw medewerking.

Luizentas

De leerlingen moeten hun jas in de luizentas doen. Heeft u er nog geen of bent u hem misschien kwijt, u kunt een nieuwe op school kopen. Een luizentas kost €5,-

We hopen u met bovenstaande goed geïnformeerd te hebben. Met eventuele vragen en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.