CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Groepen » 2018-2019 » Groep 7

Welkom op de pagina vanĀ groep 7

Leerkrachten:

Op maandag en dinsdag: juf Heleen Petersen.

Op woensdag, donderdag en vrijdag: juf Herminda Klaassen.

Voor korte vragen en mededelingen zijn ze te bereiken via de mail:
heleenpetersen@stichtingvco.nl en hermindaklaassen@stichtingvco.nl
Natuurlijk kunt u ook een afspraak na schooltijd met hen maken.
Tevens zijn ze op hun werkdagen buiten de schooltijden telefonisch te bereiken via het telefoonnummer van Schakel 2.

Gymnastiek
Wanneer: dinsdagmorgen en woensdag
Waar: gymzaal aan de Bosboom Toussaintstraat
Verplicht: schoenen, shirt, sportbroek

Huiswerk
We vragen iedereen elke dag een tas mee te nemen met daarin een agenda en een map voor huiswerk.
Het huiswerk bestaat wekelijks uit maakwerk voor spelling en/of rekenen. Verder leerwerk voor Engels en de vakken wereldoriƫntatie.
De kinderen schrijven het huiswerk in hun agenda en de leerkracht zet het huiswerk op de groepspagina op de website van school.

Zending
Als school adopteren we twee kinderen financieel via de organisatie Woord en Daad. Iedere week kunnen de kinderen een kleine bijdrage meenemen voor dit doel.

Eten/drinken/fruit
Iedere dag krijgen de kinderen de gelegenheid om net voor de pauze hun meegebrachte eten en drinken te gebruiken. Op dinsdag en donderdag stimuleren we hierbij het eten van fruit. We hopen dat u dit actief ondersteunt.

Mobieltjes
Het is niet toegestaan dat kinderen mobieltjes gebruiken tijdens de lessen en in de pauzes. Ze worden in een kluisje bewaard.

Verkeersexamen
Dit jaar staat het VVN verkeersexamen op het programma. Het theoretisch verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeersregels beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag.

Belangrijke data en activiteiten:

Spreekweek: maandag 3 t/m donderdag 6 september
Sportdag: di 11 september
Informatieavond: 12 september
Projectweek: ma 8 t/m woe 17 oktober (kijkavond)
Studiedag: vrijdag 19 oktober
Dankdag: woensdag 7 november
Nationaal schoolontbijt: donderdag 8 november
10-minutengesprek: 6 en 8 nov en 19 en 21 febr.
Studiedag: woensdag 28 november
Sinterklaas: woensdag 5 december
Kerstviering: woensdag 19 december
Themaweek school en kerk: ma 21 jan t/m zo 27 jan
Rapporten: 18 februari en 27 juni
Ouderavond maandag 4 februari kanjertraining en mediawijsheid
Studiedag: vrijdag 22 februari
VVN theoretisch verkeersexamen: 4 april
Koningsspelen: vrijdag 12 april
Korfbaltoernooi: 14 en 15 mei
Studiedag: dinsdag 11 juni
Avondvierdaagse: 17 t/m 20 jun