CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Groepen » 2018-2019 » Groep 8b

Welkom op de pagina van groep 8b

Leerkracht:

Op maandag t/m vrijdag: juf Simone Wubs.

Ziek of afwezig:

Bij ziekte of afwezigheid graag voor de les begint even melden via een telefoontje, een mailtje op het mailadres van de leerkracht of een boodschap via een ander kind.

Gymnastiek:

We hebben gymnastiek op dinsdagmorgen en vrijdagmiddag. We doen dat in de gymzaal aan de Bosboom Toussaintstraat. Op die momenten moeten de kinderen gymspullen bij zich hebben: schoenen, shirt, sportbroek en eventueel deodorant. In verband met de hygiëne en veiligheid willen we graag dat uw kind gymschoenen draagt.

Website:

Alle noodzakelijke informatie vanuit school wordt aangegeven op de website. Ook kunt u zich hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. U bevindt zich nu op de groepspagina van groep 8b. Daarop houden we u op de hoogte van onze activiteiten. Een agenda met belangrijke data en het opgegeven huiswerk kunt u hier ook vinden. Klik daarvoor links in het menu op "Nieuws uit de groep".

Huiswerk:

We vragen iedereen elke dag een tas mee te nemen met daarin een agenda en een map voor huiswerk. Het huiswerk bestaat wekelijks uit maakwerk voor spelling en/of rekenen. Verder leerwerk voor woordenschat, Engels en de vakken wereldoriëntatie. De kinderen schrijven het huiswerk in hun agenda en de leerkracht zet het huiswerk op de groepspagina hier op de website.

Zending:

Als school adopteren we twee kinderen financieel via de organisatie Woord en Daad. Iedere week kunnen de kinderen een kleine bijdrage meenemen voor dit doel. Ook andere christelijke doelen ondersteunen we met dit geld.

Eten/drinken/fruit:

Iedere dag krijgen de kinderen de gelegenheid om net voor de pauze hun meegebrachte eten en drinken te gebruiken. Op dinsdag en donderdag stimuleren we hierbij het eten van fruit. We hopen dat u dit actief ondersteunt.

Kanjerles:

Op school gebruiken we de kanjerlessen om een positief sociaal klimaat te ontwikkelen en te stimuleren. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en wil pestgedrag voorkomen.  De Kanjerregels gelden voor de hele school. De regels zijn:  * We vertrouwen elkaar   * We helpen elkaar    * Niemand speelt de baas   * Niemand lacht uit    * Niemand doet zielig

Mobieltjes:

Het is niet toegestaan dat kinderen mobieltjes gebruiken tijdens de lessen en in de pauzes. Ze worden in een kluisje bewaard.

Schooladvies Voortgezet Onderwijs:

Elke leerling in groep 8 krijgt van ons een schooladvies VO. Op de informatieavond in september leggen we uit hoe die advisering in z’n werk gaat. Het advies bespreken we in een gesprek met de ouders eind oktober/begin november. Natuurlijk bespreken we het ook met het kind in een kindgesprek. We doen dit op tijd, zodat er alle gelegenheid is om de open dagen en informatieavonden van het VO gericht te kunnen bezoeken.

De centrale eindtoets wordt in april gemaakt. In de meeste gevallen zal de uitslag overeenkomen met het schooladvies. Als de toets beter is gemaakt, dan kunnen we indien gewenst het advies naar boven aanpassen. Als de toets slechter is gemaakt, dan verandert er niets aan het advies.

Belangrijke data:

Voor de schoolvakanties en andere vrije dagen: zie onder algemene informatie website.

* Informatieavond: wo 12 september 2018

* Rapporten: 18 februari en 27 juni 2019

* Adviesgesprekken: op afspraak eind oktober/begin november

* Centrale Eindtoets: di. 16 wo. 17 en do. 18 april 2019

* Schoolkamp: wo. 5 juni t/m vr. 7 juni 2019

* Afscheidsavond en eindmusical: afhankelijk van beschikbaarheid theaterzaal op of ma15 of dinsdag 16 juli 2019. Zodra de definitieve datum bekend is, maken we dat bekend.