Over de Schakel

De Schakel is een fijne christelijke school in de wijk Stadsdennen in Harderwijk. Ons motto is: Jij bent een belangrijke schakel! Het leven is als een lange ketting, waaraan elke keer nieuwe schakels worden bevestigd, maar waar nooit een schakel los raakt. Samen vormen wij de schakelketting en elke schakel is nodig.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Daarom geven wij niet alleen aandacht aan de vaardigheden in rekenen, schrijven en lezen (het leren), maar ook en steeds meer aan aanpakvaardigheden (het leren leren). Ook helpen we onze leerlingen om hun persoonlijke vaardigheden, vermogens en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat doen we onder andere door het voeren van kindgesprekken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedere leerling leert om zichzelf te leren kennen, ook in de plek die zij innemen in de groep. Door het geven van de Kanjertraining in alle groepen besteden we ruime aandacht aan de sociaal-emotionele vaardigheden.

Wij hopen onze kinderen les te geven vanuit ons hart, op zoek naar het hart van het kind, zodat het kan presteren in een omgeving waar het zich goed en veilig voelt.

Wij zijn dit jaar gestart met het invoeren van ‘The Leader in Me’; een onderwijsconcept dat eigenaarschap centraal stelt. We worden in dit traject begeleid door het CPS (Christelijk Pedagogisch Studiecentrum).

Met ‘wij’ bedoelen we: leerlingen, medewerkers en ouders. Wij zijn enthousiast over onze school en vertellen u er graag meer over!

Wat vinden wij belangrijk

10 goede redenen om voor de Schakel te kiezen

Als ouders op zoek zijn naar een goede school voor hun dochter of zoon, vragen ze ons wel eens waarom zij voor de Schakel moeten kiezen.

Daar hebben we als team over nagedacht en wij konden tenminste 10 goede redenen bedenken:

  • Wij betrekken elk kind tijdens de schoolperiode steeds meer bij de eigen ontwikkeling
  • Wij leren de kinderen naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en voor elkaar te zorgen
  • Wij zijn een christelijke school in een multiculturele samenleving: wij zoeken naar wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt
  • We leren de leerlingen met de Kanjertraining de waarde van betrouwbaarheid en we maken hen medeverantwoordelijk voor een goede sfeer
  • Op de Schakel bieden we bij de leerstof op verschillende niveaus aan. Zo stimuleren wij leerlingen om het beste uit zichzelf te halen
  • De leerkrachten leven respect en eerbied voor en zijn aanspreekbaar op hun gedrag en daden
  • Wij zijn een gezonde school; we hebben een vakdocent gym en wij moedigen de ouders aan om voor hun kind een gezond tussendoortje mee te laten nemen
  • Wij staan bij de inspectie bekend als een school die goede resultaten haalt en waar kinderen zich veilig voelen
  • Wij staan bij de ouders bekend als een school waar de leerkrachten ‘zien met het hart’
  • Wij willen de eerste ‘The Leader in Me’ school worden van Harderwijk

Hoe kunnen we je helpen?

Missie & visie

Lees meer

Schooltijden

Lees meer

Overblijfregeling

Lees meer

Passend onderwijs

Lees meer

Gedragsprotocol

Lees meer

Kanjertraining

Lees meer

Leerlingraad

Lees meer

Jaarplannen

Lees meer

Ons team

Lees meer

Belangrijke informatie

Lees meer

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken