Downloads

Schoolgids 2023-2024

Download

Aanvraag verlof formulier

Aanvraag verlof formulier

Download

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Download

Schoolondersteuningsprofiel

Ons schoolondersteuningsprofiel

Download

Jaarplan-Jaarverslag CBSde Schakel 2019-2020

Download

Oudertevredenheid

Het oudertevredenheidsonderzoek

Download

Veiligheidsplan CBS de Schakel

Download