Jaarplan

Een nieuw schooljaar met nieuwe plannen…

Voor de zomervakantie beslist het team met welke plannen zij het volgende cursusjaar aan de slag gaan. De onderwerpen zijn aangedragen in gesprekken met ouders en/of leerlingen, komen voort uit de uitslagen van ouderenquêtes of tevredenheidsonderzoeken of uit onze WMKPO kwaliteitszorg. Het team wil graag behouden wat goed gaat maar focust zich tevens op verbeterpunten. Daarom blijft feedback van uw kant zeer waardevol! SAMEN maken we onderwijs!

In dit schooljaar is er in ons jaarplan onder andere aandacht voor:

Aanbod: Schrijven van een Cultuurplan, Leerlijn Met Sprongen Vooruit en deze inweven in de rekenmethode, In alle groepen één project Engels, Verhogen van de woordenschat door een beredeneerd aanbod, Keuze voor een methode voor Godsdienstige Vorming

Kwaliteitszorg en ambitie: Ontwikkelingsplan leerkrachten in relatie tot schoolontwikkeling, Verkenningsjaar The Leader in Me en versterken één cultuur op beide locaties

Didactisch handelen: Versterken differentiatie en interactie van de instructie

Duurzaamheid: Project duurzaamheid en energie, Groen schoolplein (S1)

Via het wekelijkse nieuws in ons Schakeltje houden we u op de hoogte.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken