Leerlingenraad

Eigenaarschap

Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen meepraten over onderwerpen die hen zelf aangaan. Daarom hebben we een leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen van de groepen 6 tot en met 8. Zij worden gekozen door hun medeleerlingen. Elke jaar worden twee leerlingen uit de nieuwe groep(en) 6 benoemd die de school vertegenwoordigen.

De verkiezing en organisatie van de leerlingenraad levert een bijdrage aan actief burgerschap.

De leerlingenraad vergadert eens per 2 maanden onder leiding van een ouder van de Ouderraad en de directeur.

Vorig jaar heeft de leerlingenraad zich beziggehouden met o.a. het ontwerp voor het groene schoolplein en de buitenspelregels.

Op de foto de huidige leerlingenraad: Lily (7b), Femke (6a), Maud (7a), Owen (8) en Jesse (8).

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken