De ouderraad

Het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten

De ouderraad helpt de leerkrachten van de Schakel bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten school. Denk aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het eindfeest, de paasmaaltijd, het korfbaltoernooi en de avondvierdaagse. De ouderraad ondersteunt ook bij activiteiten die de leerkrachten zelf organiseren, zoals de schoolreisjes en de schoolfotograaf. Voor het organiseren van al deze activiteiten zijn binnen de ouderraad commissies actief. Deze commissies organiseren een bepaalde activiteit en bereiden deze ook voor. Het kan voorkomen dat de ouderraad een beroep doet op u om hulp te hebben bij bepaalde activiteiten.

Gekozen door ouders

De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders. De leden moeten de grondslag en doelstelling van de Stichting Voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk kunnen respecteren.
De ouderraad vergadert eens per 6 weken op school.

De ouderraad van 2022-2023 bestaat uit: Mirjam van Ree (voorzitter), Esther Beek (secretaris), Lisette van ’t Slot (penningmeester), Claudia Jansen, Judith Hamstra, Denise Foppen, Moniek Jonker en Rianne Westerink. Namens het team schuiven meester Ruud, juf Herma en juf Marieke aan.

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis. De overheid bekostigt de noodzakelijke uitgaven. De bekostiging is sober maar doelmatig. Veel ruimte voor extra’s als excursies, reisjes, traktaties, feesten en dergelijke, is er niet. Toch vinden we dit soort extra’s een wezenlijk onderdeel van het schoolleven uitmaken. De meeste kinderen denken immers met plezier terug aan de afscheidsmusical, het bezoek aan de verschillende parken, de traktatie tijdens het schoolvoetbal of de avondvierdaagse. Het zou jammer zijn als dit allemaal niet meer zou kunnen. In de normale bekostiging is hier geen ruimte voor. Daarom moeten we een beroep doen op de vrijwillige bijdrage van de ouders. Bij ons op school is dat een bedrag: €17,50 per kind per jaar.

De leuke activiteiten die betaald worden uit deze bijdrage, moeten voor alle kinderen gelden. Het zou niet zo moeten zijn dat kinderen worden uitgesloten van leuke activiteiten, omdat er voor hen geen vrijwillige bijdrage betaald is. Hoewel het dus vrijwillig is, is het zeker niet vrijblijvend. We willen immers allemaal dat onze kinderen mee kunnen doen. Om deze reden vragen wij u om contact op te nemen met de directeur als u de vrijwillige bijdrage niet betaalt.

Het jaarlijkse schoolreisje wordt betaald uit een eenmalige bijdrage. Deze bijdrage is niet vrijwillig en is gesteld op €30,-. Het geld van beide ouderbijdragen wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad. De penningmeester legt verantwoording af over het geld aan Stichting VCO. Deze stichting controleert alle inkomsten en uitgaven van de ouderraad. De begroting en het uitgavenoverzicht liggen altijd ter inzage bij de penningmeester, ook voor de ouders.

Het bedrag van de ouderbijdrage kunt u overmaken op de bankrekening bij de Rabobank van de ouderraad. Het liefst het gehele bedrag in één keer.

Reglement Ouderraad

Download

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken