CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Ouders » Gedragsprotocol

Verwijdering en schorsing

Fouten worden bij ons school gezien als een mogelijkheid tot verbetering. In de groepen wordt aangesloten bij het gewenst gedrag. Wij proberen te werken aan zelfsturing en betrokkenheid. Wij hanteren de principes van de motivatiedidactiek: ‘Ik kan het’, ‘Ik kan het alleen’ en ‘Ik kan het met anderen’. Als bij een leerling voortdurend een vergeefs appèl wordt gedaan op het zelfsturend vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel en de medeleerlingen hiervan voortdurend hinder ondervinden, wordt contact gezocht met de ouder(-s). In samenwerking met de school wordt naar een oplossing gezocht. Daarbij kan worden overgegaan tot een ‘time out’ waarbij de leerling gedurende een dagdeel in een andere groep geplaatst wordt, of tot een schorsing, waarbij de leerling voor 1 of 2 dagen thuis moet blijven. Als ouder(-s) en/of leerling medewerking weigeren, kan de schoolleiding in het uiterste geval overgaan tot verwijdering van de leerling. Uiteraard na uitvoerig overleg tussen ouders, leerkracht, directie en College van Bestuur. De school neemt daarbij de verplichting op zich om de ouder(-s) -indien gewenst- te helpen zoeken naar een andere school. De procedure ‘Verwijdering leerlingen’ is op school ­aanwezig en kan op verzoek worden ingezien.

U kunt ons gedragsprotocol lezen door op deze link te klikken.