CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Ouders » Meldcode

Beste ouder/ verzorger

In een school horen en zien wij veel. Wij vinden het belangrijk om ons tot feiten te beperken. In onze gesprekken met ouders benoemen we dan ook zoveel mogelijk feitelijk gedrag: dit horen we, dat zien we. We proberen zoveel mogelijk ons oordeel uit te stellen. Dus niet: we denken dit en we vinden dat.

Toch zijn er soms vermoedens waar wij wat mee moeten. Bij vermoeden van huiselijk geweld bijvoorbeeld. Om de veiligheid van de leerlingen, u als ouders en ons als leerkrachten te waarborgen, is een code opgesteld.

Deze Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is VCO-breed besproken en aangenomen en volgens deze richtlijn werkt ook de Schakel.

Onder de link vindt u de Meldcode.