CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Ouders » Oudercontact

Oudercontact

Uw kind brengt een flinke periode van zijn of haar jonge leven bij ons door. Elk schooljaar zijn er diverse momenten waarop wij graag laten zien wat uw kind bij ons heeft gedaan en waar wij als onderwijsteam mee bezig zijn. Andersom horen wij graag van u hoe ú vindt dat het gaat. Daarom zijn er gedurende het schooljaar meerdere contactmomenten:

Informatieavond

In september houden we een informatieavond. U maakt dan kennis met de betrokken leerkracht(en) en krijgt informatie over de werkwijze in de groep. De informatieavond kan gekoppeld worden aan een ouderavond.

Ouderavond 

Eens in de paar jaar vindt een informatieve ouderavond plaats. Thema's die aan de orde komen zijn van onderwijskundige of opvoedkundige aard, zoals de gezondheid van uw kind, veiligheid rond de school, pestgedrag, testen en toetsen en de wijze waarop wij kinderen volgen in hun leerontwikkeling.

Huisbezoek

Eénmaal per jaar brengt de betreffende leerkracht een bezoek bij de ouders thuis. Dit geldt voor de groepen 1 tot en met 5. Vanaf groep 6 vinden de gesprekken als regel op school plaats.

Contactmiddag/-avond

Twee keer per jaar zijn er gesprekken op school over de vorderingen van de kinderen. Dit gebeurt in een individueel gesprek met de leerkracht(en). Ook kunt u dan het schriftelijke werk inzien.

Rapportage

Twee keer per jaar ontvangen de kinderen een rapport: in februari en aan het eind van het schooljaar (de ouders van leerlingen uit groep 1 ontvangen alleen aan het einde van het jaar een rapport). Ouders kunnen met de leerkracht spreken over de vorderingen van hun kind(eren) in de week nadat het rapport is meegegeven. Voor het eerste gesprek worden alle ouders uitgenodigd, het tweede gesprek is facultatief.

Ondersteuning voor uw kind

Kinderen die het tempo in de groep niet bij kunnen houden of voor wie de leerstof moeilijkheden oplevert, krijgen extra hulp. Dit geldt ook voor kinderen die door ziekte achterop zijn geraakt of die door verandering van school aanpassingsproblemen hebben. Extra-hulp wordt - als regel- ingezet voor een beperkte tijd. Voor leerlingen met een arrangement en kinderen met dyslexie gelden andere regels. We volgen de ontwikkeling van ieder kind door regelmatige toetsing in een leerlingvolgsysteem.