U bevindt zich hier: Ouders » Ouderraad

De ouderraad

emailadres:    orschakel@Stichtingvco.nl

18 mei 2017: Organisatie avondvierdaagse

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

Naar aanleiding van het schema van de avondvierdaagse die u vandaag ontvangen heeft is er enige onduidelijkheid ontstaan bij een aantal ouders/verzorgers.

Graag wil ik u het eea uitleggen hoe de indeling van het schema tot stand komt.

Voorbeeld:

Groep 8 heeft 20 kinderen die zich opgeven voor de A4D, ik ga uit van 1 begeleider op 5 kinderen.

Dus heb ik 4 begeleiders per avond nodig, en een coördinator. De coördinator heeft geen groepje met kinderen om op te letten. De coördinator  loopt mee voor als er calamiteiten zijn bv als er iets met een kind gebeurt ( een kind valt of is niet lekker) zodat de coördinator evt de ouder van het kind kan bellen.

Vervolgens heb ik alle inschrijfformulieren voor me liggen en kijk ik welke ouders/verzorgers zich voor welke avonden heeft opgegeven, dus als ouder/verzorger A zich opgeeft voor de maandag en ouder B zich heeft opgegeven voor dinsdag en donderdag en ouders C heeft zich voor alle avonden opgegeven, plan ik eerst ouder A en B in omdat ouder C flexibeler is en op elke avond inzetbaar is. Zo kan ik iedereen indelen die graag mee wil lopen. Maar ik kan dan waarschijnlijk niet iedereen indelen op alle avonden die ze hebben opgegeven. Omdat de avonden dan al bezet zijn met het aantal begeleiders wat nodig is. Ik kijk bij het indelen van het schema ABSOLUUT!!!! niet naar:  of ouders elkaar kennen en of ze bevriend zijn met elkaar om zo een gezellige avond voor ze te creëren. Ik ken namelijk niet alle ouders van school. Daar is de A4D namelijk ook niet voor bedoeld. De reden waarom er überhaupt een schema wordt gemaakt is voor de veiligheid van de kinderen. Niet dat er straks meer ouders dan kinderen lopen. En het gaat ons allemaal om de kinderen. Ook zijn er per ongeluk een paar kinderen in de verkeerde klas geplaatst doordat ze in een combi klas zitten, op het inschrijfformulier staat bv dat een kind in Gr 3 zit maar het zit in de combi Gr 3/4. Dit is per ongeluk niet ingevuld en staat daarom op de lijst van Gr 3. Dit wordt van het weekend aangepast en maandag krijgen ze een nieuw schema.

Bij deze hoop ik dat het voor iedereen een beetje duidelijkheid geeft van hoe het schema wordt gemaakt. Als u nog vragen heeft en of opmerkingen dat hoor ik dat graag van u.

Stuurt u dan een mail naar: orschakel@Stichtingvco.nl

Met vr. groet,

Namens de a4d commissie

Emmy van Rhee

 

De Schakel zet zich breed in voor haar leerlingen. Niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook met tal van activiteiten. De school neemt deel aan lokale activiteiten én organiseert ook zelf evenementen. Bij het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten is de hulp van ouders altijd zeer welkom. De ouderraad helpt daarbij. Bovendien treedt de ouderraad op namens alle ouders/verzorgers van de leerlingen die op De Schakel zitten.

Leden ouderraad 2015-2016

Klik hier om de samenstelling van de huidige ouderraad te lezen.

Jaarlijkse activiteiten

De ouderraad helpt mee met verschillende activiteiten op school. Zo helpt  de ouderraad, samen met de leerkracht(en). mee met het schoolreisje en het schoolkamp.. En wat dacht u van het jaarlijkse Sinterklaasfeest? Voor de groepen 1 t/m 4 kopen we cadeaus en zorgen we dat Sinterklaas goed kan worden ontvangen op school.

De ouderraad ondersteunt onder meer bij

 • het Sinterklaasfeest + cadeaus
 • de kerstviering
 • de paasviering
 • sporttoernooien (korfbal, voetbal,)
 • de sportdag/ koningsdag
 • de avondvierdaagse
 • het schoolkamp
 • schoolreisjes
 • het eindejaarsfeest
 • de musical (groep 8)
 • de Meester- & Juffendag
 • de thema-kerkdienst
 • de financiële ondersteuning bij contributies (bibliotheek of abonnement van De Hortus, centrum voor Natuur en Milieu)

Gekozen door ouders

De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders. De leden moeten de grondslag en doelstelling van de Stichting Voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk-Hierden kunnen respecteren. De ouderraad heeft een voorzitter, penningmeester en notulist. Eens in de zes weken vergadert de ouderraad ‘s avonds op school, in aanwezigheid van schooldirecteur Martin Riet en twee leerkrachten.

Meehelpen?

Elk jaar vertrekken er ouders uit de ouderraad, bijvoorbeeld omdat hun kind van school is gegaan. ‘Nieuwe’ ouders zijn dus altijd welkom. Hebt u interesse? Neem dan gerust contact op met één van de leden van de ouderraad. ( De contactgegevens vindt u in onze schoolgids).

Ouderbijdrage

Harderwijk, september 2016 (deze brief is ook meegegeven aan alle kinderen op 27 augustus 2016)

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ook dit jaar zullen er verschillende activiteiten georganiseerd worden waar we als ouderraad onze ondersteuning aan geven. Voor al deze activiteiten vragen we een ouderbijdrage van € 42,50 per kind.
Gelukkig hoeven we de bijdrage al zes jaar niet te verhogen

Gelukkig hoeven we de bijdrage al vijf jaar niet te verhogen.

Het grootste gedeelte van deze bijdrage, € 25,00 per kind, wordt besteed aan het schoolreisje.

Het resterende bedrag wordt besteed aan de sinterklaasviering, de kerstviering, de paasviering, het schoolvoetbaltoernooi, het schoolkorfbaltoernooi, het voorleesontbijt, de avondvierdaagse, het kamp en het afscheid van groep 8, het open huis en andere incidentele activiteiten (Koningsdag, sportdag, schaatsen, enz.) Van dit bedrag worden ook de bankkosten en andere secretariële kosten van de ouderraad betaald.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage maar niet vrijblijvend. Het is noodzakelijk dat iedereen deze bijdrage betaalt. Wordt dit niet gedaan dan kunnen we weinig organiseren en kan uw kind uitgesloten worden van het schoolreisje.

Het geld van de ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad. Dit jaar is dat Emmy van Rhee.

De penningmeester legt verantwoording af over het geld aan Stichting VCO. Deze stichting controleert alle inkomsten en uitgaven van de ouderraad. De begroting en het uitgavenoverzicht liggen altijd ter inzage bij de penningmeester, ook voor de ouders.

Het bedrag van de ouderbijdrage kunt u overmaken op de bankrekening bij de Rabobank van de ouderraad. Het liefst het gehele bedrag in één keer.

Mocht dit om bepaalde redenen niet mogelijk zijn, dan kan de betaling ook in termijnen geschieden. Dit kan dan voor 15 oktober, 15 januari en 15 april. Vermeld bij alle betalingen heel duidelijk het betalingskenmerk. Dit om problemen en onduidelijkheden te voorkomen.

Op de achterzijde van deze brief vindt u het bedrag, het rekeningnummer en uw persoonlijke betalingskenmerk. Voor vragen kunt u altijd bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,

Namens de ouderraad CBS de Schakel

Emmy van Rhee

 

Ouderbijdrage 2016/2017

De ouderbijdrage bedraagt per kind, per schooljaar € 42,50.

Dit geldt voor alle leerlingen die beginnen in augustus tot en met december 2014.

1 kind                                                                         € 42,50

2 kinderen                                                                  € 85,00

3 kinderen                                                                € 127,50

Voor kinderen die tussen januari 2017 en juli 2017 beginnen gelden de volgende bedragen:

Januari                                                                       € 36,00           per kind

Februari                                                                     € 34,00           per kind

Maart                                                                         € 32,00           per kind

April                                                                           € 30,00           per kind

Mei t/m juli                                                                 € 25,00           per kind

 

Maakt u de ouderbijdrage voor 15-10-2016 over op:

Rabobankrekening: NL52 RABO 0142509094

t.n.v. : Ouderraad CBS de Schakel

Bij vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester Emmy van Rhee

e-mail: orschakel@cbs-deschakel.nl

Met vriendelijke groeten,

De ouderraad CBS de Schakel

LET OP: vermeld altijd uw betalingskenmerk                             

Ouders/verzorgers van:                              

Het bedrag dat u dient te betalen is:                     

Uw betalingskenmerk is: