CBS de Schakel
U bevindt zich hier: Ouders » Ouderraad

De ouderraad

De Schakel zet zich breed in voor haar leerlingen. Niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook met tal van activiteiten. De school neemt deel aan lokale activiteiten én organiseert ook zelf evenementen. Bij het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten is de hulp van ouders altijd zeer welkom. De ouderraad helpt daarbij.

Activiteiten

Activiteiten waar de OR bij helpt en waar de ouderbijdrage voor gebruikt  wordt: Sportdag, Sinterklaas, Kerst, Ouderavond, Schoolvoetbaltoernooi, Koningsspelen, Pasen, Open huis, Korfbaltoernooi, Avond4daagse, Schoolreisje, Afsluiting groep 8.

Leden 2019/2020

Van links naar rechts: Lisette (penningmeester), Karen (notulist), Quirina, Claudia, Moniek, Trudy, Mirjam (voorzitter), Rita (namens team) en Marieke (namens team).

Niet op de foto: Mariska, Margreet en Sylvia.

Vergaderdata 2019-2020: 24 sep, 29 okt, 26 nov, 7 jan, 3 maart, 7 april, 26 mei en 30 juni.

Gekozen door ouders

De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders. De leden moeten de grondslag en doelstelling van de Stichting Voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk-Hierden kunnen respecteren. De ouderraad heeft een voorzitter, penningmeester en notulist. Eens in de zes weken vergadert de ouderraad ‘s avonds op school, in aanwezigheid van twee leerkrachten.

Meehelpen?

Elk jaar vertrekken er ouders uit de ouderraad, bijvoorbeeld omdat hun kind van school is gegaan. ‘Nieuwe’ ouders zijn dus altijd welkom. Hebt u interesse? Neem dan gerust contact op met één van de leden van de ouderraad. 

Ouderbijdrage

Het geld van de ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad. De penningmeester legt verantwoording af over het geld aan Stichting VCO. Deze stichting controleert alle inkomsten en uitgaven van de ouderraad. De begroting en het uitgavenoverzicht liggen altijd ter inzage bij de penningmeester, ook voor de ouders.

Het bedrag van de ouderbijdrage kunt u overmaken op de bankrekening bij de Rabobank van de ouderraad. Het liefst het gehele bedrag in één keer.

In februari gaan wij het geld van de schoolreis via een betaalverzoek in Parro uitzetten. Dit is voor u als ouder gemakkelijk in het gebruik en het bespaart de penningmeester veel werk met het nalopen van betalingen.

Huishoudelijk reglement

Wij zijn op dit moment doende om een Huishoudelijk Reglement op te stellen. In januari zal dit op de website geplaatst worden.

Emailadres:    orschakel@Stichtingvco.nl