CBS de Schakel
U bevindt zich hier: TSO » Nieuwsbrieven

Kik hier om de nieuwsbrief van januari 2021 te lezen.

Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn.  Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij let erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgt zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van de school. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in de schoolspecifieke overblijfinformatie die op school verkrijgbaar is. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank zijn tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan.

Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te staan bij Brood & Spelen.

Aanmelden:

U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl/aanmelden. Ook wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn, dan kunt u deze mutatie doorgeven via de website www.broodspelen.nl. Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 2 weken opzegtermijn?

Informatie

De coördinator van Brood & Spelen, Mirjam van Ree,  is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06-18303525 of via de e-mail op schakel@broodspelen.nl. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09:00 en 14:00 uur.

Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Het kantoor is  telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur op nummer 033-2588684 of via info@broodspelen.nl

School Overblijf Plan (SOP)

Klik hier om het het SOP (School Overblijf Plan) te lezen.